17-10-2020 Zoekactie in Friesland met de SRO

Afgelopen zaterdag heeft de SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisaties) in Friesland naar een vermiste persoon gezocht. De zoekactie werd gecoördineerd door Oger SAR-dogs in samenspraak met de politie en vond plaats met medeweten en toestemming van Veiligheidsregio Fryslân. Omdat de groep te groot was om binnen de geldende coronaregels te opereren, betekende dit dat wij geen briefing konden houden zoals we gewend zijn, maar er per groep 1 of 2 man gebriefd werd en die communiceerde het weer naar zijn of haar eigen team van hondengeleiders en begeleiders. Dit alles om coronaproof de zoekactie te kunnen houden. De geleiders met honden en buddy’s vormden groepen van max. 4 personen en gingen zo het veld in.
Aan de zoekactie hebben 5 reddingshondenorganisaties (Oger SAR-dogs, RHGD, RHTNH, RHN en RWO) van de SRO meegedaan met 39 personen en 32 honden.
RHGD Reddingshonden heeft met 7 honden en 10 personen deelgenomen aan de zoekactie.
De zoekactie heeft de hele dag geduurd en tot onze spijt niet het beoogde resultaat gehad. Alle door ons doorzochte gebieden zijn in kaart gebracht en de gegevens zijn bij de politie bekend.
Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe met dit gemis.

Briefing