Kennismaking

Als je geïnteresseerd bent in het reddingshondenwerk, kun je ter kennismaking vrijblijvend driemaal een training bijwonen. De eerste keer zonder hond, zodat je inzicht krijgt in het reddingshondenwerk en de RHGD, waarbij ook de rol van oefenslachtoffer zal worden ingenomen. De tweede en derde keer met hond.

Na deze meeloopdagen kan in overleg besloten worden om over te gaan tot een opleiding tot inzetbaar RH-team. Je dient je hierbij te realiseren dat het werk bij RHGD Reddingshonden weliswaar vrijwillig maar niet vrijblijvend is. Ook als je nog in opleiding bent, ben je te allen tijde oproepbaar. En vanzelfsprekend moet je goed passen in een groep die op elkaar kan bouwen.
In de proefperiode van circa 3 maanden zal nader kennis worden gemaakt met zowel het reddingshondenwerk als met de RHGD. Na een evaluatie zal al dan niet besloten worden om de opleiding tot RH-team voort te zetten in de vorm van een aspirantlidmaatschap.

Alle aspiranten die met hun hond trainen bij de RHGD dienen het programma gehoorzaamheidscursussen bij de KNON te volgen en zowel hond als geleider dienen te beschikken over een meer dan goede conditie.

Ben je geïnteresseerd in een opleiding tot inzetbaar RH-team? Neem dan contact op met het secretariaat en vraag naar de mogelijkheden.

B-examen 12-10-2014 tactiekbespreking