Kennismaking

Wanneer men geïnteresseerd is in het reddingshondenwerk, kan ter kennismaking vrijblijvend driemaal een training worden bijgewoond. De eerste keer zonder hond, zodat men inzicht krijgt in het reddingshondenwerk en de RHGD, waarbij ook de rol van ‘slachtoffer’ zal worden ingenomen. De tweede en derde keer met hond.

Na deze meeloopdagen kan in overleg besloten worden om over te gaan tot een opleiding tot inzetbaar RH-team. Men dient zich hierbij te realiseren dat het werk bij de RHGD weliswaar vrijwillig maar niet vrijblijvend is. Ook als men nog in opleiding is, dient men te allen tijde oproepbaar te zijn. En vanzelfsprekend moet men goed passen in een groep die op elkaar kan bouwen.
In de proefperiode van circa 3 maanden zal nader kennis worden gemaakt met zowel het reddingshondenwerk als de RHGD. Na een evaluatie zal al dan niet besloten worden om de opleiding tot RH-team voort te zetten in de vorm van een aspirantlidmaatschap.

Alle aspiranten die met hun hond trainen bij de RHGD dienen het programma gehoorzaamheidscursussen bij de KNON te volgen en zowel hond als geleider dienen te beschikken over een meer dan goede conditie.

Bent u geïnteresseerd in een opleiding tot inzetbaar RH-team? Neem dan contact op met het secretariaat en vraag naar de mogelijkheden.

B-examen 12-10-2014 tactiekbespreking