Kennismaking

Als je geïnteresseerd bent in het reddingshondenwerk, kun je ter kennismaking vrijblijvend drie tot vijf keer een training bijwonen. Eerst zonder hond, zodat je inzicht krijgt in het reddingshondenwerk en de RHGD, waarbij ook de rol van oefenslachtoffer zal worden ingenomen. Vervolgens in overleg met hond.

Binnen RHGD Reddingshonden hebben we twee disciplines: vlakterevieren en mantrailen. Wanneer je geïnteresseerd bent om je binnen RHGD Reddingshonden te specialiseren in mantrailen, dan adviseren we je dringend om eerst 5 mantrail-lessen extern te volgen. Dit omdat mantrailen een discipline is welke nog meer training vergt dan het vlaktezoeken, ook buiten de reguliere RHGD-trainingsmomenten om. Na deze 5 lessen kun je beter beslissen of deze discipline past bij jou en je hond.

Na deze meeloopdagen kan in overleg besloten worden om over te gaan tot
een proefperiode (de aspirantperiode) van circa 3 maanden. Je kunt dan zowel nader kennismaken met verschillende facetten van het reddingshondenwerk als met de RHGD als groep. Na een evaluatie zal al dan niet besloten worden om verder te gaan met de opleiding tot inzetbaar reddingshonden-team. Dit zogenaamde voorlopig lidmaatschap is een periode van 9 maanden, waarin je als voorlopig lid bij alle RHGD-activiteiten wordt betrokken.

Je dient je hierbij te realiseren dat het werk bij de RHGD weliswaar vrijwillig maar niet vrijblijvend is. Ook als je nog in opleiding bent, ben je te allen tijde oproepbaar. En vanzelfsprekend moet je goed passen in een groep die op elkaar kan bouwen.
Ook als er een inzet is, ga je bijvoorbeeld mee om te assisteren. Zo heb je ruim de tijd om te ervaren wat het betekent om onderdeel uit te maken van de RHGD.

Aan het einde van dat jaar evalueren we deze periode weer. RHGD Reddingshonden is een zeer hecht team waarbij iedereen wordt betrokken bij de besluitvoering. Als we besluiten om met elkaar verder te gaan, wordt dit voorlopig lidmaatschap omgezet in een volwaardig lidmaatschap.

Kosten

  • Het vrijblijvend bijwonen van de eerste trainingen kost niets.
  • Voor de aspirant-periode vragen wij €50,00.
  • De kosten voor het voorlopig deelnemerschap bedragen €100,00. De vervolgkosten proberen we zo laag mogelijk te houden. Vraag je buddy of de penningmeester hiernaar.

 

Opleiding

Bij de opleiding van reddingshonden wordt voortdurend gebruik gemaakt van de natuurlijke aanleg van de hond. De mogelijkheden van de hond worden echter voor het grootste deel bepaald door de beperktheid van de geleider. Om alles uit de hond te halen, alle mogelijkheden van het dier te benutten, zal er een geweldige band tussen hond en geleider moeten zijn. De geleider zal zijn hond volledig moeten vertrouwen, maar omgekeerd moet de hond goed weten wat hij aan de geleider heeft.

Reddingshonden kunnen alleen tot het uiterste van hun vermogen gaan als ze plezier in hun werk hebben. Ze moeten opgewekt en vol enthousiasme hun taak uitvoeren. Dat heeft in belangrijke mate te maken met de instelling en het humeur van de geleider. Die is bepalend voor het werken van de hond. Er moet een duidelijke samenwerking tussen geleider en hond zijn, die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.

Een reddingshond moet beschikken over een goed gedrag, belastbaarheid, moed, doorzettingsvermogen en hardheid. Daarnaast uiteraard over ruim voldoende zoekcapaciteiten en werkdrift en een sociale houding ten opzichte van mens en dier.
De hond moet fysiek fit zijn en een goede conditie hebben. Verder moet de hond voldoende gehoorzaam zijn, waaronder wordt verstaan een met V.Z.H. vergelijkbaar niveau.

Het spreekt voor zich dat er ook eisen aan de geleider worden gesteld, zowel geestelijk als lichamelijk.

 

Eisen inzetbaarheid

Een inzetbaar Vlakteteam voldoet aan de volgende eisen:

  1. In bezit van een geldig RHGD Reddingshonden Inzetcertificaat en een ingevuld en geaccordeerd SRO logboek
  2. Hebben deelgenomen aan VerkeersZekereHond examen of examen van vergelijkbaar niveau
  3. Jaarlijks Certificaat Uithoudingsvermogen Proef

 

Voor een inzetbaar Mantrailteam geldt:

  1. In bezit van GAK9 level 3 (of gelijkwaardig certificaat) in stedelijk gebied
  2. Hebben deelgenomen aan VerkeersZekereHond examen of examen van vergelijkbaar niveau
  3. Jaarlijks Certificaat Uithoudingsvermogen Proef

Ben je geïnteresseerd in een opleiding tot inzetbaar RH-team? Neem dan contact op met het secretariaat en vraag naar de mogelijkheden.

B-examen 12-10-2014 tactiekbespreking