Geschiedenis

In 1994 werd de start gemaakt met het trainen van reddingshonden. Aanvankelijk als onderdeel van de Kringgroep Noord-Oost Nederland (KNON) van de Hollandse Herdershonden en sinds 1999 als Reddingshonden Groep Drenthe (RHGD).

Na zeven jaar aangesloten te zijn geweest bij de Nederlandse Reddingshonden Bond, werd eind 2005 besloten om de RHGD om te vormen van een sportprogrammagerichte reddingshondengroep naar een daadwerkelijk inzetbare reddingshondengroep.

In de jaren erna volgden een grote professionaliseringsslag en tal van inzetten. De RHGD werd aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en sinds oktober 2019 werken we onder de naam Stichting RHGD Reddingshonden.

zoekactie sneeuw jan 2015