Steun ons!

Het zoeken naar vermiste personen vraagt om een gedegen opleiding, waarbij verantwoord en veilig werken vooropstaat. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij investeren in onze mensen en materiaal.

RHGD Reddingshonden is een stichting die met enthousiaste vrijwilligers en zonder winstoogmerk ideële doelstellingen nastreeft. Wij ontvangen geen subsidie of overheidssteun. Vandaar dat wij een beroep doen op sponsors en donateurs.

Wij stellen het zeer op prijs als u een bijdrage wilt leveren aan de verdere professionalisering van RHGD Reddingshonden.

Stichting RHGD Reddingshonden is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Dit houdt in dat uw bijdrage aftrekbaar is.
Doneer uw bijdrage hier. Of neem contact op met het secretariaat.

ANBI Publicatie

Officiële naam: Reddingshonden Groep Drenthe
Publiek bekende naam: RHGD
KvK: 04060972 RSIN: 816230754
Postadres: Parallelweg 9, 7822 GL EMMEN info@RHGD.nl

Visie en doelstelling
De ReddingshondenGroep Drenthe (RHGD) zet zich in, met verschillende zoekmethodes, om hulpverleningsinstanties in binnen en buitenland te assisteren bij het zoeken naar vermiste personen en is aanspreekpunt voor de drie noordelijke provincies.

Daartoe:

• zoekt de RHGD naar levende en overleden vermisten

• zoekt de RHGD zowel in natuurgebieden en gebouwen alsook bij instortingen

• heeft de RHGD inzetbare teams met minimaal 4 vlaktehonden (ook getraind op menselijke resten), 2 mantrailhonden en 2 tot 4 opleidingsplaatsen

• heeft de RHGD 2 inzetleiders en 3 groepsleiders

• heeft en onderhoudt de RHGD intensief contacten met de hulpverlenings- organisaties in de drie noordelijke provincies

• heeft en onderhoudt de RHGD contacten met hulpverleningsorganisaties in binnen- en buitenland

• heeft en onderhoudt de RHGD contacten met reddingshondengroepen in binnen- en buitenland

• heeft de RHGD een mobiele commandopost tot haar beschikking, voorzien van elektriciteit, computerapparatuur, porto’s en gps.

• heeft de RHGD een goed herkenbare en veilige uitrusting voor zowel mens als hond

• heeft de RHGD een opleidingsteam dat zorg draagt voor een goede opleiding van inzetbare teams

• worden met regelmaat inzetoefeningen georganiseerd om het juiste niveau te be- houden, zowel van de inzetbare teams als van het ondersteunende personeel

• heeft de RHGD een demoteam en een PR-team om bekendheid te geven aan het werk van de RHGD

• heeft de RHGD donateurs en sponsoren en worden activiteiten georganiseerd om geld te genereren teneinde het werk van de RHGD mogelijk te maken.

Daartoe heeft  de RHGD een hechte groep vrijwilligers waarin ieder zijn/haar verantwoordelijkheid neemt, vertrouwen heeft  in elkaar en bovenal een passie heeft voor de mogelijkheden van de hond en zijn neus.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit:
Reddingshonden Groep Drenthe stelt haar Reddingsteams belangeloos beschikbaar om te zoeken naar vermiste personen, zowel levend als overleden, in landelijk en stedelijk gebied alsmede in puin en gebouwen.
Reddingshonden Groep Drenthe bestaat momenteel uit 5 inzetbare RH-teams, 1 inzetbare mantrailhond, 3 RH-teams in opleiding en 3 inzet-/groepsleiders.

Bestuursamenstelling:
– Voorzitter: Rieks Jansen
– Secretaris: Janine Schopmeijer
– Penningmeester: Maaike van Trigt

Beloningsbeleid:
De vereniging bestaat uit een onbezoldigd bestuur en leden op vrijwillige basis.