26-08-2018 grootschalige zoekactie SRO in Sint-Niklaas België

Op verzoek van de VRH is door de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties grootschalig gezocht naar een vermiste man van 36 jaar.
De man verdween op 18 augustus. Hij was uit de ouderlijke woning in Sint-Niklaas te voet en zonder gsm vertrokken. Sindsdien ontbrak elk spoor.
De zoekactie vond plaats in overleg en in samenwerking met de Cel Vermiste Personen van de Belgische Politie.
De Vlaamse Reddingshonden kreeg het verzoek om te zoeken naar de vermiste man.
Omdat het een groot gebied betrof, hebben zij de zoekactie opgeschaald naar de organisaties van de SRO.
De SRO heeft een groot aantal mensen en honden op de been gebracht. Het zoekgebied bestond uit weilanden, bosschages en akkervelden.
Naast de honden waren er ook veel vrienden en familie aan het zoeken.
Ook twee agenten van de lokale recherche en de Cel Vermiste Personen waren aanwezig.
Aan het einde van de ochtend kwam het bericht dat het lichaam van de vermiste man was aangetroffen.
De SRO heeft met 35 honden en 45 personen aan de zoekactie deelgenomen.
RHGD Reddingshonden heeft 3 honden en 5 mensen ingezet.
Namens de SRO wensen wij de familie, vrienden en nabestaande veel sterkte bij het verwerken van hun verlies.

26-08-2018 inzet St Niklaas België26-08-2018 inzet St Niklaas België 226-08-2018 inzet St Niklaas België 426-08-2018 inzet St Niklaas België 3