26-07-2015 Inzet Heemskerk

 

Grootschalige zoekactie naar vermiste man  in het duingebied bij Heemskerk.

 

De RHWW kreeg van de Politie Noord Holland, District Kennemerland  het verzoek om een groot stuk duingebied af te zoeken naar een man die al enige tijd vermist is. Omdat het zoekgebied groot was, is de zoekactie opgeschaald en bijstand gevraagd aan de Samenwerkende Reddingshondengroepen (SWRH).

Het af te zoeken gebied betrof een natuurgebied, daarom is er uitgebreid overleg geweest met PWN, de beheerder van het gebied. Beheerder PWN stemde direct in met de zoekactie en heeft alle medewerking verleend zodat de grote groep reddingshonden hun werk konden doen.
Vanuit een centraal punt is de zoekactie gestart en konden alle groepen hun eigen stuk afzoeken.

Het zoekgebied was, omdat het geaccentueerd terrein was,  relatief zwaar.  De honden hebben echter goed gewerkt.
Uiteindelijk  is de zoekactie erg goed verlopen en aan het einde van de dag  was nagenoeg alles afgezocht. Ondanks de grote inzet is de vermiste man niet aangetroffen.

In totaal hebben er 37 honden en 49 mensen aan de zoekactie deelgenomen.
De RHGD heeft  4 honden en 5 mensen ingezet.

De SWRH wensen de achterblijvers veel sterkte bij het  verdere verloop van deze vermissing.

 

01d6c6d9aaa5d12d1dfafcaf4bda5559482908f166 012e51993bf51600f8934ef79b5f42c1874134a1c9 011f3d9a2bf850e1d77a40a3151c12a8a79b9567bf 01b8a680a167d645b87ea8588399728c0f362771d8